ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รับมอบถนน จาก บมจ.เปี่ยมสุขฯ

นายมนตรี  กรกิ่ง น่ายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วย นายสุพร  วงศ์ณรัตน์ ปลัด อบต.ภูหลวง รับมอบถนน คสล. หมู่ที่ 5 จาก บมจ.เปี่ยมสุข พาร์ควิวType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2018 10:18:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology