ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ฯ

นายมนตรี  กรกิ่ง นายก อบต.ภูหลวง , นายบุญช่วย  กระจายกิ่ง , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ภูหลวง เข้าไปดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และพิการ ราย เด็กชายวีรชาติ  แก้วเขียว ณ บ้านโนนแดง หมู่ 1Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2018 10:23:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology