ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างตรวจสอบงานซ่อมแซมถนนดิน

นายกมล  ธนพงศ์พันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายอลงกร  บัวชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ออกควบคุมงานซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 เส้นหนองเต่าหายType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2018 10:26:11


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology