ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  จำนวน 4  ครั้ง เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-09-2015 16:15:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology