ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อบต.ภูหลวง จัดสถานที่ในการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หน้าที่ทำการ อบต.ภูหลวง สำหรับให้ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2018 10:52:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology