ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียนฯ

งานป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง  ได้ดำเนินโครงการให้คว่ามรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนภายในตำบลภูหลวง โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2018 16:09:19


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology