ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง กำหนดจัดประชุมพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยมีท่านนายกฯ และท่านปลัด เป็นผู้มอบนโยบายในการทำงานType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-10-2015 10:48:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology