ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน ศพด.สังกัด อบต.ภูหลวง

คณะกรรมการฯ อบต.ภูหลวง ออกตรวจติดตามการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ สังกัด อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-07-2018 13:57:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology