ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ฯ ม.1

นายบุญช่วย กระจายกิ่ง รองนายก และนายสุพร  วงศ์ณรัตน์ ปลัด อบต.ภูหลวง ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ม.1 บ้านโนนแดงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-07-2018 14:03:39


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology