ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

นายกฯ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยกองช่าง  ออกตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ศาลากลางบ้านหนองกก ม.7Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-07-2018 14:13:17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology