ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลภูหลวง

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงาน อบต.ภูหลวง ร่วมกับ ค่ายทหารพรานปักธงชัย และโรงเรียนบ้านหนองกก ร่วมกันปลูกป่า ณ ป่าชุมชนตำบลภูหลวง บ้านหนองกก หมู่ที่  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-07-2018 11:20:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology