ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมหาแนวทางแก้ไขกรณีปิดทางถนน

อบต.ภูหลวง  ดำเนินการประชุมหาแนวทางแก้ไขกรณีปิดทางถนน (ซอยขนมจีน) หมู่ที่ 4 บ้านปอแดงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 31-07-2018 15:27:51


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology