ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2561

กองการศึกษาฯ นำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง ศึกษาดูงาน ณ วัดป่าภูผาสูง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-08-2018 11:00:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology