ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส.มก.รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 58 ล้านตัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมโครงการ ส.มก.รมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 58 ล้านตัว ทั่วประเทศ เพื่อถวายเจ้าฟ้าจุฬาภรณ  ณ เขื่อนลำพระเพลิง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-10-2015 10:58:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology