ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

สภาฯ อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-08-2018 10:34:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology