ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กฯ (โตไปไม่โกง)

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองการศึกษาฯ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง)  ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี โดขึ้นไปเป็นเด็กดีมีคุณธรรม โดยวิทยากรบรรยาย จาก สำนักงาน ปปช.จ.นม.Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-08-2018 10:37:35


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology