ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

มอบบ้านผู้พิการ ม.1,ม.2

นายมนตรี  กรกิ่ง นายก อบต. และรองนายก อบต. พร้อมกับประธานสภาฯ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนครราชสีมา มอบบ้านผู้พิการ จำนวน 2 หลัง หมู่ 1 และหมู่ 2 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 21-08-2018 09:56:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology