ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะฯ

กองช่าง โดย นายสัญญา  เฉียงจะโปะ ผู้ช่วยนางช่างไฟฟ้า ออกซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะบ้านปอแดง หมู่ 4 และบ้านหลุมหิน หมู่ 6Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 21-08-2018 09:59:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology