ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมประชุมการลดใช้ถุงพลาสติกฯ

นายบุญช่วย  กระจายกิ่ง รองนายก อบต.ภูหลวง  และนายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง ร่วมประชุมการลดใช้ถุงพลาสติก ณ ห้างเทอร์มินอล 21 อ.เมือง  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-08-2018 15:58:03


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology