ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สวดมนต์ไหว้พระตามโครงการปณิธานความดี

พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมกันสวดมนต์ทุกวันพระ เพื่อดำเนินการตามโครงการตั้งปณิธานความดี เมื่อวันที่ 5 และ 12 ตุลาคม 2558Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-10-2015 11:02:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology