ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้กีดขวางทางจราจร

ง่านป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง ดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขางทางจราจร  เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก ต้นไม้หักล้มขวางทางจราจรType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-09-2018 14:55:19


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology