ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ดูแหล่งการผลิตยางฯ

นายช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่างโยธา  อบต.ภูหลวง  ออกดูแหล่งการผลิตยางและสอบถามข้อมูล เพื่อนำมาประกอบในการดำเนินโครงการก่่อสร้างฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-09-2018 14:51:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology