ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กฯ

งานพัฒนาชุมชน  อบต.ภูหลวง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-10-2018 15:57:29


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology