ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส่งขยะอันตรายฯ

งานสาธารณสุขฯ อบต.ภูหลวง นำส่งขยะอันตราย ที่เทศบาลตำบลโชคชัย  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-10-2018 10:19:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology