ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

บุญผ้าป่าฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 อบต.ภูหลวง  ทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อหาเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ เพื่อนำมาใช้ในรถตู้ ซึ่งได้รับบริจาคจากหลวงปู่บุญ แห่งสวยนิพพาน วัดปอแดงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-10-2018 14:44:56


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology