ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พนักงาน อบต.ภูหลวง ร่วมตรวจประเมิน(โบนัส) ประจำปี 58 ที่ อบต.จอหอ

เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2558  พนักงาน อบต.ภูหลวง  นำเอกสารเข้าตรวจประเมิน(โบนัส) ประจำปี 2558 ณ อบต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยดี  ด้วยคะแนนรวม 86 คะแนน ค่ะType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-11-2015 10:22:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology