ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นหมอกควันระงับโรคไข้เลือดออกฯ

งานสาธารณสุขฯ ร่วมงานกับงานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อระงับการระบาดของโรคไช้เลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-10-2018 11:34:35


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology