ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ก่อสร้างบ้านคนพิการ ม.4 บ้านปอแดง

อบต.ภูหลวง ดำเนินการช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านให้กับคนพิการ หมู่ 4 บ้านปอแดง  ต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-10-2018 11:40:48


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology