ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมงานวันปิยมหาราชฯ

คณะผู้บริหาร  พนักงาน อบต.ภูหลวง ร่วมงานวันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2561  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย   อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-10-2018 11:44:53


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology