ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2561

อบต.ภูหลวง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปกิบัติราชการฯ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อบต.ตะคุ  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-11-2018 15:57:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology