ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างควบคุมการเทคอนกรีต ม.4 บ้านปอแดง

กองช่าง อบต.ภูหลวง ดำเนินการควบคุมงานเทคอนกรีต บ้านปอแดง หมู่ที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังท้ายหมู่บ้านType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-11-2018 16:14:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology