ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง จัดทำโรงทานฯ ณ วัดปอแดง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ได้จัดทำข่้าวมันไก่  เพื่อบริการประชาชน ในการดำเนินโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา  5  ธันวาคม  2558  โดยจัดขึ้น ณ วัดปอแดง  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-11-2015 11:18:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology