ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดสถานที่ให้ประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ที่ทำการ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-11-2018 16:38:58


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology