ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมเยาวชันขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด อบต.ภูหลวง ดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร  ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-11-2018 12:03:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology