ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมพนักงานฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง ดำเนินการประชุมพนักงานส่่วนตำบล , พนักงานจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-12-2018 15:48:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology