ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลัดฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กฯ

ปลัดสุพร  วงศ์ณรัตน์  ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-01-2019 15:16:06


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology