ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างตรวจสอบฝาท่อบ่อพักฯ หมู่ 4

นายกมมล  ธนพงศ์พันธ์ุ  นายช่างโยธาฯ พร้อมด้วยนายสัญญา  เฉียงจะโปะ  ผช.ช่างไฟฟ้า  ออกตรวจสอบฝาท่อบ่อพัก บริเวณหน้าร้านเซเว่นฯ บ้านปอแดง หมู่ที่ 4 Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-01-2019 16:23:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology