ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมกิจกรรมคัดแยกก่อนทิ้งฯ

พนักงาน อบต.ภูหลวง ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนกิ้ง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-01-2019 10:47:07


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology