ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมวันเด็กฯ

พนักงานส่วนตำบล อบต.ภูหลวง  จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันเด็กฯ ประจำปี 2562Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-01-2019 10:53:48


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology