ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2558  อบต.ภูหลวง  จัดกิจกรรมประเพณ๊ลอยกระง ประจำปี 2558  โดยภายในงานมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ  ตักไข่ปลาพาโชค  และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-11-2015 12:09:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology