ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานพัฒนาชุมชน   สำนักปลัด  อบต.ภูหลวง ดำเนินโครงการสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนำกลุ่มชาวบ้าน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรบ้านไร่พรพรรณ  ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-02-2019 09:38:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology