ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะฯ

อบต.ภูหลวง ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและแผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง   บ้านหนองกก  หมู่ 7 ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-02-2019 11:37:58


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology