ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการอกหน่วยบริการโครงการ

อบต.ภูหลวง ร่วมกับอำเภอปักธงชัย ออกหน่วยบริการตามโครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  (อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่)  ณ วัดหนองนกเขียน  หมู่ 2,10  ต.ภูหลวง   อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา

 

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-02-2019 16:13:12


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology