ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  อบต.ภูหลวง  ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่่มสตรีแม่บ้านและประชาชนในเขตตำบลภูหลวง  ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่สตรีแม่บ้านและประชาชนที่้สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ  โดยฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำซาลาเปา และขนมจีบ  ณ วัดหนองนกเขียน หมู่ 2,10  บ้านหนองนกเขียน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-02-2019 16:20:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology