ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะฯ

ผู้บริหาร  พนักงาน  อบต.ภูหลวง  ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และแผนรณรงค์การคัดแยกขยะฯ  บ้านปอแดง  หมู่ที่ 4Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-02-2019 11:00:15


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology