ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการแข่งขันก๊ฬาต่อต้านยาเสพติดฯ ภูหลวงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองการศึกษาฯ  อบต.ภูหลวง  จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพคิดฯ ภูหลวงคัพ  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลุมเงิน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-02-2019 11:32:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology