ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการฝึกอบรมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ภูหลวง  ดำเนินโครงการฝึกอบรมไฟป่าและหมอกควัน  ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงฤดูแล้งType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-02-2019 14:34:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology