ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯ

นายสัญญา  เฉียงจะโปะ  ผช.ช่างไฟฟ้า  พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีหน่วยงานป้องกันฯ  ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหลุมเงิน หมู่ 5 , บ้านหลุมหิน หมู่ 6 , บ้านหนองนกเขียน หมู่ 10Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-03-2019 15:40:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology