ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบค.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลฯ

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล  ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2558  เวลา  09.30-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ตำบลอุดมทรัพย์   อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเพื่อดำรงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-12-2015 09:29:58


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology