ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.ภูหลวง

วันที่ 12 มีนาคม 2562  คณะกรรมการ สปสช.อบต.ภูหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการ ครั้งที่ 1Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-03-2019 14:05:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology